Hjem - Lions Dragør

Menu

Løverne, blomsterne og bierne

Løverne, blomsterne og bierne

I fortsættelse af Dragør Kommunes etablering af en blomstereng i Søvang, besluttede Lions Dragør at vi ville opsætte to bistader ved denne blomstereng.Dragør Lions tog kontakt til initiativtageren bag blomsterengen Helle Barth fra Kommunalbestyrelsen og til Jesper Johnsen, der er formand for Amager Biavlerforening. Samarbejdet mellem disse to og repræsentanter for Lions klubben førte den 7. juni 2020 til opstilling af bistader med tilhørende bifamilier sponsoreret af Lions Dragør.

Der skete pludselig en hel masse på skoleområdet, hvor det øgede fokus på Biodiversitet blev udmøntet i en naturfagsstrategi for folkeskolerne i Dragør. Da et af formålene bag bistaderne var også at involvere kommunens skoleelever for herigennem at skabe større forståelse for naturen og biodiversiteten omkring os, var det nærliggende for Lions Dragør at tage kontakt til en repræsentant for det Naturfaglige Netværk på skolerne.
Lions Dragør har så i tæt samarbejde med naturfagskoordinatoren aftalt hvordan skolerne kan bruge de opstillede bistader til et undervisningsforløb med 6. klasserne om bier og biodiversitet.
Alle 6. klasserne i Dragør kommer på skift komme på besøg ved bistaderne
I løbet af skoleåret vil alle 6. klasserne i Dragør på skift komme på besøg ved bistaderne og under kyndig vejledning fra den daglige bi-passer kunne opleve hvordan det hele fungerer.

Lions Dragør har til dette formål sponsoreret og anskaffet et antal bidragter, så eleverne kan komme helt tæt på bierne.

For yderligere at fremme biodiversiteten i kommunen vil Lions Dragør i senere opstille bi/insekthotel i forbindelse med de opstillede bistader. Dette for også at rette fokus på at hjælpe den vilde natur. Der arbejdes i øjeblikket på også at etablere dette bi/insekthotel som et led i 6. klassernes undervisningsforløb.

Lions Dragør er en del af Lions Danmark, som i de kommende år har miljø som et af sine fokusområder. Lions Dragør vil derfor også i den kommende tid have stor fokus på miljø og biodiversitet, med forskellige tiltag rundt omkring i kommunen.

Følg Lions