Hjem - Lions Dragør

Menu

Lions Pris Dragør - Fundats

Fundats for Lions Pris Dragør

Lions Pris Dragør er indstiftet i 2015, og er Lions Dragørs ærespris.
Lions Pris Dragør kan uddeles hvert år.

Prisen kan tildeles en eller flere personer, som gennem et frivilligt virke har gjort en særlig, anerkendelsesværdig og uselvisk indsats over for borgere i Dragør Kommune.

Lions Pris Dragør uddeles primært til borgere med bopæl i Dragør Kommune, men kan også tildeles borgere bosat uden for kommunen, som lever op til formål.

Lions Pris Dragør er en ærespris på kr. 10.000, som prismodtageren skal videregive til et velgørende formål indenfor det område, der ligger til grund for tildelingen.

Med prisen følger et diplom og en personlig blomster-/vingave.

Lions Pris Dragør kan ikke søges, men kandidater skal indstilles til Lions Dragørs Bestyrelse.Fra udddelingen i d. 1. maj 2018

Følg Lions