Hjem - Lions Dragør

Menu

Brilleindsamling

760 par brugte briller blev der indsamlet på valgstederne  d. 16. november 2021

Lions Dragør har igennem flere år samlet brugte briller ind ved de forskellige valg i Dragør, og vi var naturligvis også på plads til valget d. 16. november 2021.
Ligesom vi igennem mange år har en indsamlingsboks stående på Wiedergården.
På landsplan blev der indsamlet omkring 45.000 par briller ved valgstederne.


Ved valgene i 2021 blev der indleveret 760 par briller, efter valget kom der yderligere 220 par, så det var igen en meget stor portion der kunne afleveres til produktioneskolen, der står for at rense og måle brillerne, inden de sendes videere.Men hvad sker der videre med de indsamlede briller. De kommer ikke kun til at hjælpe der hvor de bliver sendt ud i u-landene, men også der hvor de bliver renset, målt og pakket er der en fantastisk historie.

Kører man til det sydlige Danmark, nærmere betegnet Nykøbing Falster og over broen ved Guldborgsund rammer man Lolland - omend det stadig er Nykøbing Falster - og straks er der en stor bygning på højre hånd, der rummer MultiCenter Syd.

MultiCenter Syd er en produktionsskole, der er et praktisk uddannelsestilbud baseret på værkstedundervisning. Her kan de unge prøve dig selv af i forskellige fagområder. Mens de arbejder, kan de tænke over vejen frem i livet.

Et af hovedformålene med at gå på MultiCenter Syd er, at deltagerne tilegner dig egenskaber, værdier og holdninger, som de kan bruge i dit videre forløb i tilværelsen.
Det drejer sig i bund og grund om den personlige udvikling og forberedelse frem mod et uddannelsesforløb eller start på arbejdsmarkedet. Dette sker i et intenst miljø, hvor der arbejdes med praktiske, kreative og boglige udfoldelser igennem en lang række spændende produktioner, projekter og opgaver.

Et af de mange projekter, er briller. Derfor har Lions gennem mange år samarbejdet med skolen, der modtager de indsamlede briller. Eleverne sorterer briller, renser disse og måler dem op. De markeres med styrke og pakkes i kasser med 50 briller af samme styrke. Er brillerne kassable tages glas ud ligesom stel sorteres i metaller og plastik, hvorefter det hele sendes til genbrug.Brillerne er det mest oplagte for Lions, men klubber har også kunne bidrage med brugt hospitalsudstyr i form af senge, apparatur af forskellig slags o.s.v. Det har Lions projekt Junglehospitalet i Masanga, som Lions Dragør også støtter, blandt andet nydt godt af.

Produktionsskolen har gennem 30 års arbejde med internationale opgaver oparbejdet store kompetencer inden for forsendelse og logistik.  Hovedparten af brillerne sendes ad sø- eller luftvej til U-lande. Specielt Afrika og Latinamerika er på modtagerlisten, idet væsentlige dele af transportomkostninger her kan dækkes af offentlige midler. 15-20 40 fods containere forlader hvert år Lolland for at blive fragtet ud i den store verden. I hovedparten af disse er der briller, indsamlet blandt andet gennem Lions klubber.

Følg Lions